กิจกรรมการประกวดแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1, ม.2, ม.3
> เกณฑ์การแข่งขัน  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 66 | แข่งขัน 4 ส.ค. 66 เวลา 11.30 - 12.10 น. ห้อง 6203-6205
# ผลการแข่งขัน ม.1 ผลการแข่งขัน ม.2  | ผลการแข่งขัน ม.3 
$ เกียรติบัตร ม.1 | เกียรติบัตร ม.2 | เกียรติบัตร ม.3

2. การแข่งขันตอบปัญหาโลกและดาราศาสตร์ ชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 23-25.ค. 66 | แข่งขัน 24-26 ก.ค. 66 เวลา 12.20 - 13.00 น. ห้อง 6404
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร ม.4 | เกียรติบัตร ม.5 | เกียรติบัตร ม.6

3. การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 23-25 ก.ค. 66 | แข่งขัน 24-26 ก.ค. 66 ห้อง 6402
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร ม.4 | เกียรติบัตร ม.5 | เกียรติบัตร ม.6

4. การแข่งขันตอบปัญหาทางฟิสิกส์ ชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 23-25 ก.ค. 66 | แข่งขัน 24-26 ก.ค. 66 ห้อง 6405
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร ม.4 | เกียรติบัตร ม.5 | เกียรติบัตร ม.6

5. การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 26 ก.ค. 66 | แข่งขัน 3 .ค. 66 เวลา 13.50 - 15.30 น. ห้อง 6203
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร

6. การแข่งขันตอบและทักษะกระบวนการทางเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 25 ก.ค. 66 | แข่งขัน 3 ส.ค. 66 เวลา 13.50 - 15.30 น. ห้อง 6302
# ผลการแข่งขัน  | $ เกียรติบัตร

7. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับชั้น ม.ต้น
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 25 ก.ค. 66 | แข่งขัน 3 ส.ค. 66 เวลา 13.50 - 15.30 น. ณ สนามฟุตบอล
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร

8. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับชั้น ม.ปลาย
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 25 ก.ค. 66 | แข่งขัน 3 ส.ค. 66 เวลา 13.50 - 15.30 น. ณ สนามฟุตบอล
# ผลการแข่งขัน  | $ เกียรติบัตร

9. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ต้น
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 66 | แข่งขัน 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพราวภัสสร
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร

10. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.ปลาย
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 66 | แข่งขัน 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพราวภัสสร
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร

11. การแข่งขันการแต่งแผลปลอมวิทยาศาสตร์ (ห้องละ 1 คน)
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 66 | แข่งขัน 8 ส.ค. 66 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมพราวภัสสร
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร ม.ต้น | เกียรติบัตร ม.ปลาย

12. การแข่งขันวาดภาพระบายสีตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 66 | แข่งขัน 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคารพลอยไพลิน
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร

13. การแข่งขันวาดภาพระบายสีตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 66 | แข่งขัน 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคารพลอยไพลิน
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร

14. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.ต้น
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 66 | แข่งขัน 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 - 12.00 น. ห้อง 6301
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร

15. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.ปลาย
> เกณฑ์การแข่งขัน  |  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  |  รายชื่อผู้สมัคร
* ปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 66 | แข่งขัน 8 ส.ค. 66 เวลา 13.00 - 15.030 น. ห้อง 6301
# ผลการแข่งขัน  |  $ เกียรติบัตร

Since 27th August 2022